Mobile: +31 (0)619497764 Email Marya Yaqin

Email Marya Yaqin Email Marya Yaqin

Communicatiedoelen bij het gebruik van social media

Bij het gebruiken van social media is het van belang duidelijk in kaart te brengen welke communicatiedoelstellingen men streeft te realiseren. Om deze communicatiedoelstellingen in kaart te brengen, kan het risicocommunicatiekruispunt van Ruler (Ruler 1998) – ook wel de risicomatrix genoemd, worden gebruikt. In het risicocommunicatiekruispunt worden vier basisstrategieën voor risicocommunicatie genoemd. Afhankelijk van het beleefde risico en het berekende risico kan een strategie worden bepaald voor de communicatie.


 

Het risicocommunicatiekruispunt geeft de volgende communicatiedoelstellingen aan (1):

  1. Informeren: deze doelstelling kan worden gerealiseerd als de risicoparticipatie en het feitelijk risico relatief laag is
  2. Overtuigen: deze strategie kan worden toegepast indien de risicoparticipatie laag is en het feitelijk risico hoog. Dit zijn gevallen van crisis bijv. als mensen de ernst van de situatie niet serieus nemen of niet tot het noodzakelijk voorbereiding gedrag overgaan
  3. Instrueren: als het feitelijk risico en de perceptie hoog is, dan kan men overgaan tot het geven van instructies. Bij de verschillende doelgroepen moet men aanwijzingen hierbij geven.
  4. Consulteren: indien blijkt dat het feitelijk risico laag is, maar men een hoge risicoperceptie ervaart, dan kan men overgaan tot consulteren. Hierbij is het van belang om na te gaan waar angst vandaan komt en vervolgens om hierop te reageren.

Schematisch ziet het bovengenoemde als volgt uit:

ice_screenshot_20150919-145728


Bronnen:
1) www.brandweerkennisnet.nl/publish/pages/3704/landelijk-communicatiedraaiboek-hoogwater-enoverstromingen.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *