09 May

Van een probleem naar een duurzame oplossing: effectieve stappen, strategieën en aandachtspunten

Van een probleem naar een duurzame oplossing: effectieve stappen, strategieën en aandachtspunten

Introductie

In de komende maanden zal ik elke twee weken een blog publiceren waarin ik gedetailleerd uitleg geef over het oplossen van complexe problemen. Gezamenlijk zullen al deze blogartikelen een blogserie vormen.

Mijn doel is om aandachtspunten, tips en tricks te presenteren die kunnen bijdragen aan een effectieve aanpak, met inachtneming van strategische, operationele en tactische plannen. En natuurlijk zullen er in deze blogserie veel meer onderwerpen behandeld worden die relevant zijn bij het oplossen van zeer complexe problemen. Denk aan het in kaart brengen en oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, of het beschrijven van toekomstige problemen die nog niet zijn, maar wel van belang zijn om preventief tegenop te treden.

Laten we van start gaan met een introductie. Alvorens we de werkwijze en het stappenplan voor probleemoplossing bespreken, is het belangrijk om eerst de definitie van een probleem te verduidelijken. Wat is een probleem, lees je hieronder.


Wat is een probleem?

Een probleem is een omstandigheid of situatie die als ongunstig, moeilijk of uitdagend wordt ervaren (Hirst, 2018). Het is een afwijking van wat gewenst of verwacht wordt, waardoor er een kloof ontstaat tussen de huidige en de gewenste situatie (Krulik & Rudnick, 1980). Een probleem vereist een oplossing, maar die oplossing is niet direct duidelijk of beschikbaar. Problemen kunnen van allerlei aard zijn, zoals praktisch, emotioneel, relationeel of intellectueel (Jonassen, 2000).

Kenmerken van problemen

Volgens Jonassen (2000) hebben problemen enkele kenmerkende eigenschappen:

 • Er is een beginsituatie die verschilt van de gewenste eindsituatie.
 • De oplossing of het pad naar de oplossing is niet direct duidelijk.
 • Er zijn verschillende manieren om het probleem op te lossen, maar niet alle oplossingen zijn even effectief.
 • Problemen kunnen ingebed zijn in grotere, complexere situaties.

Soorten problemen

Problemen kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld, afhankelijk van hun aard en complexiteit (Mayer & Wittrock, 2006):

 • Goed-gedefinieerde problemen: deze hebben een duidelijke beginsituatie, doel en oplossingsmethode.
 • Slecht-gedefinieerde problemen: deze hebben een onduidelijke beginsituatie, meerdere doelen en geen voorgeschreven oplossingsmethode.
 • Eenvoudige problemen: deze vereisen slechts enkele stappen om op te lossen.
 • Complexe problemen: deze bestaan uit meerdere ingebedde deelproblemen die opgelost moeten worden.

In alle gevallen is het analyseren van een probleem een essentiële stap voordat verdere stappen worden ondernomen. Deze analyse vormt de basis voor het creëren van een oplossing en het bedenken van een strategie. Het eerste deel van mijn blogserie zal zich dan ook richten op deze cruciale vraag, namelijk hoe je problemen in kaart kunt brengen, en met name op het hoogste niveau van complexiteit, ongeacht om wat voor probleem het gaat.

Lees hier Hoofdstuk 1 van mijn blogserie, waarin ik uitleg hoe je een probleem op het hoogste niveau van complexiteit in kaart kunt brengen.

Andere relevante onderwerpen zullen in toekomstige delen aan bod komen. Ik nodig je uit om mijn blog te volgen voor meer inzichten en informatie.


Let op, veel van de komende blogartikelen worden in het Engels gepubliceerd. Onder elk artikel kun je de gewenste vlag selecteren om het blog naar jouw voorkeurstaal te vertalen.


Bronnen:

 • Hirst, G. (2018). What is a problem? In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2018 ed.). https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/problem/
 • Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. Educational Technology Research and Development, 48(4), 63-85. https://doi.org/10.1007/BF02300500
 • Krulik, S., & Rudnick, J. A. (1980). Problem solving: A handbook for teachers (2nd ed.). Allyn and Bacon.
 • Mayer, R. E., & Wittrock, M. C. (2006). Problem solving. In P. A. Alexander & P. H. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (2nd ed., pp. 287-303). Lawrence Erlbaum Associates.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *