Mobile: +31 (0)619497764 Email Marya Yaqin

Email Marya Yaqin Email Marya Yaqin

Mogelijke gevolgen van open-data & oplossingen

Zowel overheid, als wetenschappers en bedrijven proberen tegenwoordig data open te stellen voor een breed publiek of eigen (samenwerkings)partners. Maar wat zijn de mogelijke gevolgen van open-data? In deze blog licht ik de problemen van open-data toe, met de mogelijke bijbehorende oplossingen.

CSZRUQdWsAAhOtp.png large

De mogelijke gevolgen van open-data
Ik heb een uitgebreid onderzoek gedaan naar prestatiemanagement. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat de volgende gevolgen mogelijk zich gaan voordoen als je (big) data openbaar maakt:

 • De indicatoren waarmee data zijn gemeten, kunnen een vrijblijvend karakter hebben en in verloop van tijd veranderen. Wat ik hiermee bedoel, is dat persoon A een andere betekenis aan data bijv. geeft en anders data gaat meten dan persoon B die persoon A opvolgt
 • Bij het openbaar maken van data kunnen er problemen ontstaan zoals beleidsdubbelzinnigheid, ambiguïteiten of middelenambiguïteit. Diverse mensen kunnen data op een andere wijze gaan interpreteren, voor de ene kan kleur oranje bijv. positief zijn terwijl voor andere het een gevaar kan vormen
 • Er kunnen allerlei coördinatieproblemen ontstaan bij het management, omdat niet alle data op tijd en volledig ingezameld wordt
 • Bij open data ontstaat er op den duur altijd de vraag: wie is de eigenaar van data? Wie is eindverantwoordelijk als data niet compleet of onjuist is verzameld?
 • Altijd alles willen meten en openbaar zetten kan tot gevolg hebben dat kwaliteit van data op den duur verloren gaat. Zo kunnen interne innovaties worden tegengehouden, men is dan bijv. alleen maar bezig met meten van data, in plaats van durven innovatief en creatief zijn uit angst om project te verpesten
 • De tussentijdse regelgeving, politieke inmenging, wijzigingen in een programma/project en de budgettaire beperkingen kunnen een gevaar voor meting en objectiviteit van data vormen
 • Door de aanwezigheid van veel partijen die allemaal op een andere wijze data willen zien, is het vaak voor de eindverantwoordelijke moeilijk om aan de behoefte van alle partijen te kunnen voldoen
 • Het kan zijn dat niet iedereen blij is dat data frequent wordt gemeten en vervolgens openbaar wordt gezet. Hierbij is er dan sprake van weinig draagvlak, acceptatie van beleid of afstemming tussen diverse berokkenen. Als gevolg hiervan kan interne communicatie zeer slecht verlopen. Meningsverschillen, beleidsconflicten en afname van representativiteit van resultaten zijn dan het gevolg
 • Causale verbanden kunnen moeilijk vaak gelegd worden tussen de output en outcome (daadwerkelijk resultaat). Heeft een initiatief A daadwerkelijk het probleem opgelost, of hebben er andere zaken een rol gespeeld? Dergelijke vraagtekens kunnen er gezet worden.
 • De effecten van outcome (resultaat) kunnen gemanipuleerd worden. Iemand wilt bijvoorbeeld een project succesvoller laten lijken dan wat het is, en tussentijds kan data dus worden beïnvloedt
 • Validiteit, betrouwbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van data kan door diverse partijen in twijfel worden getrokken
 • Criminelen of andere onbevoegden kunnen misbruik van informatie maken en een bedreiging dus vormen
 • Het openbaar zetten van data en dus transparantie kan tot gevolg hebben dat er meer kritiek wordt geleverd op de organisatie (vanuit bijv. burgers, opdrachtgevers, klanten, media of andere betrokkenen)
 • Het kan zijn dat niet lang alle partijen met elkaar goed kunnen samenwerken, waardoor het onmogelijk wordt om data volledig in te zamelen

De mogelijke oplossingen
De mogelijke oplossingen voor de bovengenoemde problemen kan je hier lezen. Lees indien gewenst ook mijn blog over hoe je succes van samenwerking kan meten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *