Mobile: +31 (0)619497764 Email Marya Yaqin

Email Marya Yaqin Email Marya Yaqin

Internet of Things (IoT) in het onderwijs

Kort geleden stelde iemand via mijn blog de volgende vraag: “Als verantwoordelijke voor communicatie en ICT van de scholengroep (+- 10 000 leerlingen, 2000 personeelsleden) ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden en opstellen van een ICT-beleidsplan. Onlangs hadden we hierover een vergadering en kwam IoT/IoE ter sprake. Vanuit het standpunt onderwijs/leerlingen zagen we niet meteen mogelijkheden om dit onderwerp beleidsmatig en vanuit een pedagogische insteek op te nemen in het beleidsplan. Zijn we hierin verkeerd of ziet u wel toepassingen?”.

In deze blog ga ik de bovengenoemde vraag beantwoorden. Mocht je ook een vraag hebben, neem dan gerust contact op.

ice_screenshot_20160530-124536


IoT & de toekomst
Ik denk dat er een verkeerde conclusie is getrokken, IoT kan op diverse wijzen worden gebruikt binnen zowel het basis- als voortgezet & hoger onderwijs. Voordat ik inga op de vraag wat IoT voor het onderwijs kan betekenen, is het van belang om te weten welke vaardigheden (skills) alumni in de toekomst moeten hebben om succesvol op de arbeidsmarkt te kunnen opereren. Vervolgens kan er worden gekeken hoe IoT deze skills kan helpen om te ontwikkelen, en welke rol het onderwijs hierin kan hebben.

Skills
Uit een onderzoek van World Economic Forum is gebleken dat in de toekomst de volgende vaardigheden zeer belangrijk zullen zijn:
1) Complexe problemen kunnen oplossen
2) Kritisch kunnen denken
3) Creatief zijn
4) Human Resource Management toepassen
5) Goed kunnen samenwerken en omgaan met anderen

Aangezien veel bannen in de toekomst worden geautomatiseerd, zullen vaardigheden rondom samenwerken, leiderschap, ondernemerschap en menselijke interactie heel erg belangrijk worden.

#Skills #21century #education #onderwijs #innovatie #innovation #technologie #technology

Een foto die is geplaatst door Marya Yaqin (@marya.1986) op


IOT in het onderwijs
Internet of Things gaat in principe over een willekeurig apparaat/object dat kan worden gekoppeld met Internet. Van planten, tot laptops tot horloges. Alles wat een internet-connectie krijgt, valt dus onder IoT.

IoT kan helpen vaardigheden te ontwikkelen die we straks nodig hebben. Ik noem hieronder een aantal toepassingen van IoT in het onderwijs:

  • Tablets en smartphones kunnen helpen om studenten meer maatwerk te bieden. Leren waar en wanneer je wilt, kan in principe uitstekend dankzij tablets/smartphones worden gerealiseerd. Steve Jobs school is een school die al jaren tablets in het onderwijs gebruikt.
  • IoT apparaten zoals Waverly Labs kunnen studenten helpen om real-time in elke gewenste taal te communiceren, en om eventuele nieuwe talen makkelijk te leren spreken
  • De tablets/smartphones van studenten kunnen worden gekoppeld met bijv. een schoolroostersysteem van de school. Als een les wordt gewijzigd, kunnen de studenten real-time een melding krijgen dat hun les niet doorgaat, of dat lokaalnummer is bijvoorbeeld veranderd
  • Studenten kunnen gebruik maken van smart wearables, bijv. een FitBit-horloge. In combinatie met sportactiviteiten en sport-wedstrijden met mede-klasgenoten kan gezondheid bij de studenten met smart wearables worden bevorderd.

ice_screenshot_20160530-124549In het onderwijs kunnen verder diverse robots worden gebruikt die verbonden zijn met Internet en dus onder IoT vallen. Voorbeelden hiervan zijn IBM Cognitoy, Google Home of Jibe Robot. Hieronder zie je meer informatie over de mogelijkheden:


ice_screenshot_20160530-124606

LittleBits zijn ook een van de beste uitvindingen. Hiermee kunnen kinderen leren programmeren en van alles en nog wat leren maken! LittleBits kan worden verbonden met Internet, en hiermee dus een IOT-jasje krijgen. Bekijk de onderstaande video voor meer informatie:

Door wedstrijden te organiseren met LittleBits, kunnen creatieve- & digitale vaardigheden bij de studenten worden doorontwikkeld. Gebruik LittleBits met 3D-printers & IFTTT, en heb je een totaal nieuwe wereld van mogelijkheden geopend voor de studenten. Studenten kunnen eindeloos dan gaan experimenteren en slimme-voorwerpen gaan ontwikkelen!

ice_screenshot_20160530-124618

Kanttekening: IFTTT is een website (en app) die verschillende webapplicaties, websites en/of sensoren aan elkaar koppelt met het doel om bepaalde acties te automatiseren. IFTTT is gratis te gebruiken, en staat voor If this, then that, wat Engels is voor Als dit, dan dat. IFTTT is zeer eenvoudig om te gebruiken, en met weinig programmatuur kan je hiermee sensoren aan Internet en vervolgens aan bijv. je mobiel of IoT-voorwerp koppelen.


Praktijk
UCL (University College London) is bezig met IOT en gebruikt IOT in het onderwijs. In de volgende video zie je meer informatie:

IoT kan concluderend creatieve- & digitale vaardigheden helpen te ontwikkelen. In combinatie met ondernemerschapsonderwijs, kan het onderwijs inspelen op de toekomstige ontwikkelingen.

TU Eindhoven heeft onderzocht wat de lange termijn effecten zijn van ondernemerschapsonderwijs. Uit het onderzoek is gebleken dat jongeren sneller een baan en stage krijgen door ondernemerschapsonderwijs. Bekijk de volgende video voor de resultaten:

IoT in de toekomstige scholen


Voor eventuele vragen neem gerust contact op. Lees indien gewenst ook mijn andere blogs:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *