Mobile: +31 (0)619497764 Email Marya Yaqin

Email Marya Yaqin Email Marya Yaqin

Internet of Things / Internet of Everything en toepassingen ervan (1)

internet of things toekomst
Iedereen heeft het tegenwoordig over The Internet of Things (IoT) / Internet of Everything (IoE). Maar wat is het eigenlijk? Wat zijn die ‘dingen’? Wat kan je met IoT / IoE allemaal doen?

In deze blog ga ik deze vragen beantwoorden. Ik leg uit wat IoT / IoE betekent, en waarvoor je IoT / IoE kan gebruiken. Ter illustratie gebruik ik veel video’s. Heb je vragen, of wil je een lezing boeken over IoT / IoE? Neem dan gerust contact met mij op.


Over The Internet of Things (IoT) / Internet of Everything (IoE)
In de komende jaren gaat alles met alles verbonden worden. Deze ontwikkelingen vallen onder ”The Internet of Things (IoT) / Internet of Everything (IoE)”.

The Internet of Things (IoT) verwijst naar een situatie waarbij computers (desktops, tablets, smartphones) via Internet verbonden worden met diverse voorwerpen. Bij IoT gaat het dus om een ontwikkeling van het Internet, waarbij alledaagse voorwerpen verbonden worden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen (Het ‘Internet der dingen’, SURFnet essay, R. Rapmund en A. Geurts, nov. 2011). Bij IoT gaat het dus om een situatie dat niet alleen mensen online zijn, maar ook dingen. Denk aan machines, garages, auto’s, een oven, een wasmachine en een koelkast die verbonden is aan Internet. Of een huis dat je verwelkomt met je favoriete nummer. Een verbonden wereld met Internet is het kortom, bestaande uit diverse sensoren, netwerken, interfaces, software, hardware, data, en noem maar op.

Een van de belangrijkste kenmerken van IoT (in Nederlands vertaald naar Internet der dingen) is dat fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen (Oxforddictionaries). Technologie kan soms zelfs zover gaan dat “een ding” autonome beslissingen neemt.

Een meer officiële definitie van IoT geeft Gartner weer. Volgens Gartner gaat het bij IOT om het volgende: The Internet of Things (IoT) is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment.

Soms wordt er in literatuur i.p.v Internet of Things (IoT) gesproken over Internet of Everything (IoE), immers ook dieren (zoals koeien) en planten kunnen via sensoren verbonden met Internet. Dus eigenlijk, IoE is een andere benaming voor IoT, maar beide termen betekenen exact hetzelfde.

Voor IoT / IoE wordt er momenteel veel gebruik gemaakt van IFTTT.  IFTTT is een website (en app) die verschillende webapplicaties, websites en/of sensoren aan elkaar koppelt met het doel om bepaalde acties te automatiseren.  IFTTT is gratis te gebruiken, en staat voor If this, then that, wat Engels is voor Als dit, dan dat. IFTTT is zeer eenvoudig om te gebruiken, en met weinig programmatuur kan je hiermee sensoren aan Internet en vervolgens aan bijv. je mobiel koppelen.

In de volgende interactieve animaties kan je perfect zien waarover IoT / IoE gaat:

In deze video kan je zien hoe IoT / IoE werkt:


Wat kan je met IoT / IoE allemaal doen?
Het Internet of Things / Internet of Everything biedt oneindig veel mogelijkheden. Hieronder heb ik een aantal praktische toepassingen benoemd. Op www.maryayaqin.com/iot zal ik frequent nieuwe blogs schrijven over diverse mogelijkheden van IoT / IoE.

 • Persoonlijk gebruik. Bij persoonlijk gebruik van IoT / IoE kan er worden gedacht aan diverse locatiesensoren voor ouderen en huisdieren. Als de desbetreffende sensor (in dit geval een oudere of huisdier), zich binnen de grenzen van het netwerk bevindt, kan deze simpel teruggevonden worden. Andere voorbeelden zijn de slimme thermostaat (Nest), die automatisch de temperatuur in je huis reguleert op basis van jouw profiel. Maar denk ook aan de sleutelbos (Tile), een slimme lamp (Philips Hue), het slimme slot (August Smart Lock), en de slimme plant (Botanicalls) die je waarschuwt wanneer je jouw planten water moet geven. Een andere voorbeeld is Ring, het is een slimme deurbel waarmee je op het strand in Turkije kan zien dat er iemand aan je deur staat, vervolgens kan je met degene die aanbelt vanuit Turkije praten. Als we verder in de toekomst kijken, kan onze wasmachine ook smart worden gemaakt door op basis van de realtime inkoopprijs van energie het beste moment autonoom te kiezen om een  wasprogramma te starten. Of denk aan een slimme koelkast die aangeeft welke producten er in de koelkast aanwezig zijn, of welke producten op zijn en hierover aan jou een smsje onderweg stuurt.
 • Overheid. IoT kan bij uitstek een basis vormen voor Smart Cities. Lees mijn blog over smart cities hier.  Overheid kan verder sensoren gebruiken, om op die manier in gaten te houden hoe vol bijvoorbeeld een afvalbak is. Zodra een afvalbak vol is, meld de afvalbak dat deze geleegd moet worden. Gemeente Amsterdam denkt momenteel eraan om via internet uitgeruste sensoren de bezetting van de kaden, schade en vervuiling in de haven van Amsterdam te meten. Een andere voorbeeld van het gebruik van IoT is evenementmanagement: diverse sensoren kunnen de drukte in een bepaalde wijk/plaatst tijdens een evenement meten, en vervolgens kan een gemeente hierop inspelen.
 • Bedrijfsleven. Met een aantal goedkope sensoren zou het mogelijk zijn om de groei van de gewassen in de gaten te houden en continu bijvoorbeeld de vochtigheid, zonuren en andere invloeden meten. Een sensor op een peer plakken die de zuurtegraad en het vochtgehalte van de fruit meet, kan bijvoorbeeld voor een optimale oogstplanning zorgen. Fabrieken of booteigenaren kunnen lekkagedetectors gebruiken, die hun een melding geeft als er een lekkage zich voordoet. Een andere voorbeeld is Eviate. Eviate is een systeem dat koffers van luchtreizigers wereldwijd traceerbaar maakt. Andere toepassing van IoT zijn: energiegebruik meten, klimaatgegevens bijhouden, bezetting in kantoren meten, of onder tapijten sensoren plaatsten om op die manier beveiliging optimaal een gestalte te geven.
 • Gezondheidszorg. IoT kan voor ouderen veel betekenen. Denk aan Onköl , een slimme apparaat die je op tafel kan neerzetten bij de ouderen. De Onköl houdt hun hartslag en bloeddruk in de gaten en brieft die door naar familieleden. Een andere voorbeeld is SignAloud: een handschoen die dankzij sensoren gebarentaal omzet naar gesproken tekst.

Bekijk indien gewenst ook de volgende website’s:


Diverse initiatieven t.b.v. IoT / IoE
Zowel in Nederland als in het buitenland worden er momenteel diverse wedstrijden (hackathon) gehouden om meer toepassingen van Internet of Things te verzinnen. Burgers, overheden, bedrijven, ontwerpers, hackers, makers, kunstenaars, vernieuwers, stedenbouwkundigen, studenten, docenten en onderzoekers worden in dergelijke hackatons uitgenodigd en uitgedaagd om ideeën voor te dragen over het gebruik van IoT / IoE.

Verder, met 328 miljoen nieuw aangesloten dingen elke maand, zal de vraag naar mobiele netwerken in de komende jaren sterk stijgen, en de mobiele capaciteit van veel landen wordt hiermee geconfronteerd met een ernstig tekort aan Internet. Om aan dergelijke capaciteit te kunnen voldoen, zijn diverse telecombedrijven al gestart met aanleggen van nieuwe landelijk dekkende netwerken, speciaal bedoeld voor IoT / IoE. Voorbeeld hiervan is KPN, met haar nieuw product Lora: deze technologie kan kleine hoeveelheden informatie uitwisselen tussen objecten en systemen. KPN Lora gaat heel Nederland dekken, dus IoT / IoE zal landelijk dekkend kunnen zijn. Aangezien de investeringen terugverdiend moeten worden, wordt er bij telecombedrijven gewerkt met een abonnementsmodel.

Een andere voorbeeld om aan de vraag voor IOT te voldoen is The Things Network. The Things Network, is een crowdsourced gratis en open ‘internet of things’. Meer informatie over  The Things Network kan je zien in de volgende video:


Nadelen van IoT / IoE
Een van de grootste bedreigingen van IoT / IoE is dat het kan leiden tot het verlies van privacy. Immers, zodra elk apparaat in ons huis verbonden wordt met Internet, en hiermee allerlei data inzamelt, dan blijft er nog de vraag over of we onze privacy überhaupt kunnen behouden. Bovendien, alle data die online wordt ingezameld, wordt ergens voor ”altijd opgeslagen”.  Aangezien online data erg gevoelig is voor online inbraken, is er een grote kans aanwezig dat de data in handen komt van criminelen. Wat deze mensen vervolgens met je data gaan doen, is onbekend.

In de praktijk ontstaat er ook de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen worden ingebouwd in diverse apparaten. “Firmware zonder updates, gebrek aan tweezijdige autorisatie, onveilige interfaces en het ontbreken van transportencryptie zijn de meest voorkomende issues”.

Tot slot kan het zijn dat je per ongeluk je koelkast gaat verbinden aan je Facebook-profiel, en hiermee online post wat je allemaal in je koelkast hebt staan. Wil je dat dan überhaupt wel, zoveel gegevens delen met iedereen?


Impact van IoT / IoE
Sommigen beweren dat IoT/ IoE een basis zal vormen van een nieuwe technologische revolutie. Welk impact precies IoT/IoE voor ons zal hebben is onduidelijk. Wel is het bekend dat de manier hoe we leven met IoT/IoE drastisch zal veranderen.

In de volgende video’s kan je zien wat het impact van IoT / IoE mogelijk zal zijn:


Onze toekomst met IoT / IoE
Momenteel worden er elke seconde gemiddeld 127 nieuwe dingen aangesloten op het Internet. Er zijn naar verluid ruim 5 miljard voorwerpen nu verbonden aan Internet.

In de nabije toekomst zal het gebruik van IoT / IoE alleen maar sterk toenemen. “By the year 2020, over 26 billion things – cars, coffee machines, even cows – will be connected to the internet”.  Een typische gezinswoning zal naar verwachting in 2022 met meer dan 500 slimme apparaten aangesloten zijn.

Een mooie infographic over de toekomstige ontwikkelingen van IoT / IoE kan je op deze website zien.

Internet of Things zal in de komende jaren toenemen, doordat:

 • De kosten van sensoren worden steeds lager
 • De kosten van data-opslag (in de cloud) wordt steeds lager
 • Capaciteit van processen verdubbelt iedere 18 maanden, en kosten van deze processen nemen razendsnel af (De wet vaan Moore, Moore’s law)
 • Telecombedrijven en grote bedrijven spelen sterk op de ontwikkelingen van IoT / IoE in

In de volgende video’s kan je zien hoe onze toekomst met IoT / IoE mogelijk eruit zal zien:


En een grappige commercial over IoT / IoE mag natuurlijk ook niet ontbreken:


Hier kan je deel 2 van mijn blog lezen: Internet of Things / Internet of Everything en toepassingen ervan (2)

Lees indien gewenst mijn andere blogartikelen over IoT / IoE hier . Frequent zal ik nieuwe blogartikelen schrijven over het onderwerp, dus hou mijn blog in gaten!

Heb je vragen, of wil je een lezing van mij boeken over IoT / IoE? Neem dan gerust contact op.

1 COMMENT
 • Kerim Helaut
  Reply

  Als verantwoordelijke voor communicatie en ICT van de scholengroep (+- 10 000 leerlingen, 2000 personeelsleden) ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden en opstellen van een ICT-beleidsplan. Onlangs hadden we hierover een vergadering en kwam IoT/IoE ter sprake. Vanuit het standpunt onderwijs/leerlingen zagen we niet meteen mogelijkheden om dit onderwerp beleidsmatig en vanuit een pedagogische insteek op te nemen in het beleidsplan. Zijn we hierin verkeerd of ziet u wel toepassingen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *