Bel direct: (+31) 06-19497764 Email Marya Yaqin

Email Marya Yaqin Email Marya Yaqin

Onderzoek & consultancy

Als klant kunt u bij mij terecht voor een uitgebreid adviestraject. Een onderdeel van dit traject is een trendonderzoek. Dit onderzoek richt zich centraal op de verschillende trends en ontwikkelingen die consequenties hebben voor uw organisatie en/of branche. Uiteindelijk streef ik ernaar om uw organisatie te adviseren op het gebied van groei, innovatie en verandering zodat de onzekerheden in innovatieprocessen worden verminderd en innovatieresultaten worden verbeterd.

Waarom een onderzoek?

U en uw organisatie begeeft zich in een wereld die constant in beweging is.  Bewust zijn over de veranderingen in de markt zijn sleutelwoorden voor succes.  Ik kan samen met mijn samenwerkingspartners een trendonderzoek op maat voor uw organisatie uitvoeren. Een dergelijk onderzoek geeft u uiteindelijk inzicht in de veranderingen binnen uw branche, zodat u weet hoe u over enkele jaren nog steeds in de wensen van uw klanten kunt voorzien. Ook geeft het onderzoek een beeld over de toekomstige ontwikkelingen binnen uw branche/sector, de noodzakelijke investeringen en de aantrekkelijkheid van de markt op langere termijn. Zo komt u te weten hoe de markt in de toekomst zal veranderen, en u kunt hier van tevoren op inspelen. U komt op deze manier achter welke trends en ontwikkelingen razendsnel uw dienstverlening/producten kunnen veranderen. Dergelijke inzichten kunt u gebruiken om uw organisatie te innoveren, uw bestaande diensten/producten te verbeteren of om juist nieuwe diensten en/of producten in de markt te introduceren.

De trends die ik onderzoek, hebben meestal raakvlak op de volgende onderwerpen:

Mijn diensten

De bovengenoemde onderwerpen geven ‘slechts’ een algemeen beeld van de hoofdlijnen van het onderzoek. Tijdens het onderzoek richt ik mij uiteraard op uw specifieke vraag.


Wanneer is een adviestraject voor u interessant?

  • Indien u een optimale (innovatie)strategie wilt bepalen
  • Als u een innovatieve cultuur wilt tot stand brengen
  • Als u nieuwe processen wilt ontwikkelen, volledig afgestemd en aansluitend op wat er al binnen uw organisatie qua procesvorming is aanwezig
  • Als u expertise wilt verkrijgen door interne- en externe deskundigen te betrekken bij uw dienstverlening
  • Als u energieke en gemotiveerde innovatieteams wilt krijgen en creatieve talenten binnen- en buiten uw organisatie wilt activeren

Hoe wordt een onderzoek uitgevoerd?

Bij het uitvoeren van een trendonderzoek maak ik gebruik van de volgende vijf fasen:

Diensten Trendonderzoek1) Fase 1: interview met de opdrachtgever en/of manager
In deze fase ga ik met mijn opdrachtgever en/of manager in gesprek  over de aard van de dienst of het product dat wordt aangeboden. Diverse facetten van uw organisatie/bedrijf worden belicht, en alle bevindingen worden in kaart gebracht.

2) Fase 2: het doen van deskresearch
Aan de hand van het interview met de opdrachtgever/manager, ga ik een deskresearch (bureauonderzoek) uitvoeren naar de omgeving waarin uw organisatie zich bevindt. Hierbij worden de trends en de ontwikkelingen op product- en marktniveau onderzocht, evenals trends in consumentengedrag en -voorkeur. Ook maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn worden meegenomen in het trendonderzoek. Door een dergelijk onderzoek probeer ik op verschillende manier informatie te vergaren over de huidige markt, en de manier waarop deze zich ontwikkelt. Bovendien, samen met mijn partners houden we onze ogen en oren altijd goed open en volgen we de laatste trends op de voet. Niet iedere trend is een blijvend succes. Daarom beoordelen we ook altijd kritisch of we de trends succesvol in kunnen zetten voor onze klanten. En kopiëren we niet klakkeloos iedere trend die voorbij komt. Dergelijke zienswijze neem ik uiteraard mee bij het doen van het trendonderzoek.

3) Fase 3: kwantitatief & kwalitatief vervolgonderzoek
Waar het deskresearch een globale schets geeft van hedendaagse maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen binnen de markt, kunnen een enquête en diepte-interviews met uw medewerkers en/of klanten de situatie verder uitdiepen. We houden een enquête onder uw medewerkers en/of klanten, en gaan hierna in gesprek met diverse stakeholders om de veranderende behoeften van de doelgroep, de ontwikkelingen van concurrenten en de verschuiving van de directe omgeving te onderzoeken. Naast het doen van het onderzoek naar de trends buiten uw organisatie om, betrek ik dus indien gewenst ook de medewerkers en klanten van uw organisatie!

Voor het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie gebruik ik mijn eigen unieke wetenschappelijke methode i-Scored. Waar nodig schakel ik natuurlijk ook specialistische facilitator in uit mijn uitgebreide netwerk. Mede dankzij een dergelijke uitgebreid onderzoek, garandeer ik u een ware cultuurverandering waarbij alle organisatieonderdelen worden betrokken en vervolgens efficiënter ook nog leren samenwerken. Bovendien werkt u hiermee ook continu aan de klantgerichtheid van uw medewerkers en klanten. U krijgt als uiteindelijk waardevolle informatie waarmee u de prestaties van uw organisatie kunt optimaliseren, en tevens kunt innoveren. Onderzoek geeft u dus inzicht en daarmee handvatten voor verbetering.

4) Fase 4: analyse en eindrapportage
De resultaten uit de deskresearch en de diepte-interviews worden in deze fase geanalyseerd en geïnterpreteerd in een heldere eindrapportage. Hierin krijgt u als de  opdrachtgever inzicht in de toekomstige situatie van de markt waarin u opereert. Samen met mijn partners doe ik tevens in dit rapport diverse aanbevelingen, om u van advies te voorzien op een effectieve manier in te spelen op diverse veranderingen.

5) Fase 5: trendonderzoek presenteren
Ik vind het altijd belangrijk om een zal goed terugkoppeling te doen aan mijn opdrachtgever. Daarom zullen de resultaten van het trendonderzoek worden gepresenteerd aan u als de opdrachtgever. Indien gewenst kunnen de medewerkers van uw organisatie ook de presentatie bijwonen.

Uiteraard kan ik na fase 5 u ook ondersteuning bieden bij het implementeren van de aanbevelingen. U kunt met mij contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.


Resultaat?

Met mijn bedrijf bied ik concreet het volgende aan:

  • Onderzoek en advies dat past bij uw vraagstuk;
  • Bondige onderzoeksrapportages over trends en de veranderingen binnen uw branche/sector, ondersteund met links naar video’s, kaarten, afbeeldingen en figuren;
  • Procesbegeleiding richting de vaststelling- en uitvoeringsfase;
  • Ondersteuning bij de uitvoering.

Tarieven

Mijn tarieven zijn afhankelijk van de specifieke vraag en de methode die zich hier het best voor leent. Meestal kost een trendonderzoek tussen de €1.000 en de €7.000 exclusief BTW. De implementatie van aanbevelingen zullen meerkosten meebrengen. Neem contact met mij op via www.maryayaqin.com/contact om uw wensen te bespreken. Bellen kan ook: 06 19 49 77 64. Na een gesprek zorg ik ervoor dat u een op uw wensen en eisen afgestemde offerte ontvangt.

×
Hallo. Voor vragen kunt u direct met mij contact opnemen via Whatsapp.